Brandblusinstallatie: 10 redenen om brand te blussen in computerruimtes met ProInert

Een brand in een computerruimte veroorzaakt veel schade en kan de continuïteit van uw bedrijfsvoering in gevaar brengen. Reden genoeg profITbox een brandblusinstallatie van ProInert te laten installeren in uw computerruimte. Met de gepatenteerde drukregeling van ProInert is er een lagere werkdruk met een groot aantal voordelen in vergelijk met de conventionele systemen waarbij de druk door een restrictieplaat wordt gereduceerd.

1. Lagere druk zorgt voor lagere kosten en kleiner risico

In de cilinderafsluiter wordt de druk gereduceerd van 300 bar naar 42 bar. Afblazen van de brandblusinstallatie gebeurt met een constante volumestroom zolang de druk in de cilinder(s) hoger is dan 42 bar. Het verschil wordt in de figuur weergegeven.

Door het kleiner debiet zijn dunnere pijpen mogelijk terwijl door de lagere druk ook pijpen met een kleinere wanddikte kunnen worden toegepast. Er kan worden volstaan met veel minder afblaasmonden. Bij een systeem met 15 cilinders wordt hierdoor al snel zo’n 25% bespaard op het leidingwerk, wat kan oplopen tot wel 50% bij een systeem met 32 cilinders.

2. Door het constante debiet is geen extra gas nodig

Om de normeis van 95% van de benodigde blusgas concentratie binnen 1 minuut (of in datacenters 2 minuten) af te blazen, zijn bij een conventioneel systeem vaak extra cilinders nodig. Hierdoor is dan ook een extra grote overdrukklep nodig om dit surplus weg te leiden. Bij de brandblusinstallatie van ProInert die profITbox levert is dit niet nodig, waardoor tot wel 60% kan worden bespaard op het overdrukluik.

3. Brandblusinstallatie zonder ozon aantastende werking

Het toegepaste gas in de ProInert brandblusinstallatie is IG55 dat een mengsel is bestaande uit 50% argon en 50% stikstof. Omdat we deze gassen simpelweg “lenen” van de natuur komt dit na afblazen automatisch weer op zijn plaats in het milieu terecht.

4. Geen broeikas effect

Het blusgas waar de brandblusinstallatie van ProInert gebruik van maakt is opgebouwd uit Argon en stikstof. Dit zijn natuurlijke elementen die geen zogenaamde atmosferische levensduur hebben en daardoor geen bedreiging voor het milieu vormen.

profITbox levert een brandblusinstallatie van ProInert

5. De dichtheid van dit blusgas ligt zeer dicht bij die van lucht

De standtijd van blusgas wordt bepaald door het verschil in dichtheid (soortelijke massa) van het lucht – gas mengsel en die van lucht buiten de ruimte. Door spleten langs deuren, ramen etc. zal het mengsel weglekken. Door de nagenoeg gelijke dichtheid van ProInert en lucht ontstaat:
- Een uitzonderlijke standtijd van het gas.
- Minimale eisen ten aanzien van dichtheid van de ruimte.
- Uitstekende menging van het gas met de lucht in de ruimte van hoog tot laag.

6. Gemakkelijk verkrijgbaar en lage hervulkosten

Argon en stikstof zitten onuitputtelijk in de ons omringende lucht. Hierdoor blijft het gas altijd beschikbaar en betaalbaar. Omdat het gas milieuvriendelijk is kunnen afblaasproeven zonder restricties worden uitgevoerd.

7. Geen ontledingsproducten

Zowel argon als stifstof ontleden niet in giftige of corrosieve elementen tijdens een brand, waardoor dit blusgas een veilig product is voor personen en apparatuur.

8. Geen mistvorming

Omdat ProInert als gecomprimeerd gas in de cilinder is opgeslagen treedt tijdens het afblazen geen mistvorming op waardoor dit een ideale toepassing is voor ruimte waarin mensen aanwezig zijn. De vluchtroute blijft immers altijd zichtbaar.

9. Brandblusinstallatie zonder residu

Omdat het gas na afblazen en ventilatie van de ruimte zich weer mengt met de lucht wordt geen residu gevormd. Hierdoor ontstaat geen schade aan de apparatuur en zijn schoonmaakkosten niet nodig.

10) Wereldwijd erkend, geaccepteerd en goedgekeurd

Het blusgas wordt in alle normen (NFPA2001 – NEN-EN15004 – VDS, etc.) en op de SNAP lijst (lijst van goedgekeurde “clean agent” brandblusmiddelen) vermeld en is door alle relevante testhuizen zoals UL – FM – LPCB, etc. goedgekeurd. Dit is een criterium voor verzekeringsmaatschappijen om de brandbeveiliging als zodanig te accepteren. Kies daarom voor een ProInert brandblusinstallatie via profITbox!

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over het brandblusinstallatie ProInert? Vraag deze extra informatie dan kosteloos aan via onze website!

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Nieuwsbrieven, Persbericht